جستجو :

آتش فشان شمش

آتش فشان شمش ادامه رشد قیمت شمش به دلیل افزایش بهای قراضه و کمبود عرضه آهن اسفنجی موجب شد تا اولین روز فعالیت ...

تارگت خاص فولاد

تارگت خاص فولاد نمی توان دلیل قانع کننده و معتبری برای رشد ممتد قیمت ها در بازار فولاد برشمرد ولی هنوز هم این ...

فولاد هم سر به راه شد

فولاد هم سر به راه شد پس از چند روز سرکشی قیمت مصنوعات فولادی ، روز چهارشنبه شاهد بودیم که واحدهای تولیدکننده فولاد بالاخره افت تقاضا ...

فولاد و التهاب....

فولاد و التهاب.... سرکشی فولاد ادامه یافته و باز هم رشد قیمت های بیشتری به ثبت می رسد هرچند که دلیل اصلی این ...

سرکشی فولاد

سرکشی فولاد بازار فولاد به تلاطم افتاده است هرچند که نمی توان از فراز و فرودهای قیمتی غافل شد ولی جهش نرخ ...