جستجو :

پرش سریع فولاد

پرش سریع فولاد رشد قیمت فولاد بی توجه به نوسان رو به پائین قیمت دلار در روز جاری و روز گذشته موجب شد ...

نگاه بازار به دلار

نگاه بازار به دلار رشد قیمت دلار را می توان یکی از سیگنال های مهم در بازارهای کالایی به شمار آورد اگرچه افزایش قیمت ...

فولاد منطقی شد!

فولاد منطقی شد! پس از رشد قیمت های روزهای اخیر در بازار فولاد شاهد هستیم که رشد بهای شمش منطقی تر شده و ...

رشد مجدد فولاد

رشد مجدد فولاد ادامه رشد قیمت فولاد آن هم پس از نزدیک به ٣ هفته کاهش نرخ مهمتر خبر این روزهای بازارهای کالایی ...

کف سازی فولاد

کف سازی فولاد آرامش کلی در بازار فولاد و البته ثبات شکننده قیمت ها ، افزایش قیمت ها در بازار آزاد پلیمرها در ...

فولاد می ریزد..!?

فولاد می ریزد..!? کاهش قیمت فولاد شاید مهمترین خبر روز جاری در بازارهای داخلی بود زیرا این بار کاهش قیمت ها تفاوت محسوسی ...