جستجو :

سیگنالی پرتلاطم!!!

سیگنالی پرتلاطم!!! به گزارش تیم نحلیلی بورس٢۴،این سهم با توجه به نوسانات قابل توجه و حجم معاملات سنگینش مورد توجه بازار قرار ...