جستجو :

رشد سهام ؛ سرکشی سکه!

رشد سهام ؛ سرکشی سکه! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران بازار سهام رکوردهای تاریخی جدیدی را پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است ...

تجارت سربسته پسته

تجارت سربسته پسته یادداشت علیرضا باغانی در عصر ایران پسته تنها در بورس آرام می گیرد و اگر واقعا مافیایی در کار نیست ...