جستجو :

ثروتمند نما نباشید!

ثروتمند نما نباشید! برتری کالای تجملی را باید پاداش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های راستین به حساب آورد. برای مثال؛ هنگامی که درآمد ما از ...

دنیای دارایی های واقعی من!

دنیای دارایی های واقعی من! یکی از دلیل‌های بنیادین محافظه‌کاری افراد نادار و طبقه میانی جامعه در زمینه‌های مالی، نداشتن آموزش و تجربه در چگونگی ...

خانه دارایی است...؟

خانه  دارایی است...؟ بسیاری از مردم خانه را پس‌انداز خود برای دوره بازنشستگی می‌دانند و در ستون «دارایی‌ها» جا می‌دهند.

اولین قدم برای حسابداری

اولین قدم برای حسابداری اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید بتوانید عددها را بخوانید و درک کنید. ثروتمندان دارایی می‌خرند و طبقه میانی و بی‌چیزها ...