جستجو :

وقت خرید سهم است؟

وقت خرید سهم است؟ در هفته گذشته سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که پس از نوسانات مثبت هم اکنون ...

فقط کم ریسک!!

فقط کم ریسک!! در هفته گذشته دو سهم در سبد کم ریسک و پرریسک معرفی شد کالسیمین ٩٨٠ تومانی که با بازدهی بیش ...

سهم پر ریسک برندارید!

سهم پر ریسک برندارید! در سبد هفته گذشته کشتیرانی ۴۶٠ تومانی معرفی شد که تاکنون شاهد بازدهی ٢٠ درصدی در این سهم بودیم. همچنین ...

پنج گانه این هفته

پنج گانه این هفته در سبد پیشنهادی این هفته یک سهم کم ریسک ، یک سهم پرریسک و یک ابزارمالی نسبتا جذاب معرفی شده ...

پرتفولیوتکانی هفتگی ؟

پرتفولیوتکانی هفتگی ؟ با سیمان خوزستان چه کنیم؟ معرفی دو سهم از جنس صنایع شیمیایی و بازهم صنعت خاکستری معرفی یک اوراق جذاب و بررسی ...

سپرده یا سهم...!؟

سپرده یا سهم...!؟ می دانید که سودهای سپرده بانکی ماه شمار شده است و نرخ سود سپرده در بانک های معتبر نیز در ...