جستجو :

اوراق تضمین شده بخرید

اوراق تضمین شده بخرید در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس اوراق مشارکت و صکوکی وجود دارند که نرخ های بالاتر از سپرده بانکی را ...

فعلا دست نگهدارید!

فعلا دست نگهدارید! بازار سهام در ٢٠ ماه گذشته به سرمایه گذاران زیان رسانده است،حال آن که افت شدید قیمت سهام در این ...

سبدی ویژه «پساتحریم»

سبدی ویژه «پساتحریم» هر چند این روزها بازار سهام روی خوشی به سرمایه گذاران نشان نمی دهد،اما گردآوری سبدی بنیادی متشکل از سهم ...

فعلا دست نگهدارید!

فعلا دست نگهدارید! سبد پیشنهادی سهام این هفته توصیه کرده سهام بنیادی را نگهدارید و همچنین نیم نگاهی کوتاه مدت و بعضا میان ...

چند پیشنهاد تکنیکی

چند پیشنهاد تکنیکی سبد پیشنهادی سهام این هفته ضمن توصیه به سهامداران برای تداوم نگهداری سهام بنیادی ،چند پیشنهاد تکنیکی برای سرمایه گذاران ...