جستجو :

۵ درصدی های هفته...؟

۵ درصدی های هفته...؟ اوراق مرابحه سیمان شرق در حجم ۶.۴میلیارد تومان با سود٢١ درصد و پرداخت سه ماهه منتشر شده است.نماد اوراق صشرق٩٩ ...

در جستجوی سود!

در جستجوی سود! در هفته گذشته سه سهم در سبد بنیادی معرفی شد.از میان این سه سهم در حال حاضر گل گهر و ...

پیشنهادهای سودساز

پیشنهادهای سودساز در هفته گذشته سه سهم بنیادی به کاربران پیشنهاد شد.بعد از گذشت ۵ روز معاملاتی بالاست با رشد قیمتی از ...

بفرمائید سهم!

بفرمائید سهم! سبد پیشنهادی این هفته بر مبنای متغیرهای بنیادی و تکنیکی آخرین وضعیت تک سهم ها را بررسی کرده است...

احتیاط و نگهداری!!!

احتیاط و نگهداری!!! هر چند در این هفته هم سهم هایی برای خرید پیشنهاد شده،اما با توجه به انتخابات آمریکا و جو روانی ...