جستجو :

«سرگیجه کالایی !!»

«سرگیجه کالایی !!»  در گروه پالایشی تقاضای خوبی حاکم بود و البته این وضعیت از روند معاملات روز دوشنبه قابل پیش بینی بود. ...

«بوی دلار ثانویه !!»

«بوی دلار ثانویه !!»  بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته در شرایطی متعادل آغاز به کار کرد که رسیدن خبر برداشته شدن ...

«افق روشن بورس !!»

«افق روشن بورس !!»  بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته و در شرایطی که همچنان بگیر و ببند درخصوص وضعیت فروش محصولات ...

«دلاریزه بورس !!»

«دلاریزه بورس !!» بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته چهره متعادلی داشت. از یکسو نرخ ١٠ هزار و ٨ هزار تومانی ...

«خروج از تعادل !!»

«خروج از تعادل !!»  بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته وضعیتی مشابه با روز گذشته داشت و البته رگه های فروش و ...

«ترمز موقت شاخص !!»

«ترمز موقت شاخص !!»  معاملات چهارمین روز کاری هفته در حالی آغاز شد که به دلیل عرضه سنگین حقوقی ها در بازار روز دوشنبه، ...

«ذائقه دلاری !!»

«ذائقه دلاری !!»  بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته هم چهره خوب اما پر عرضه ای را به نمایش گذاشت. البته ...