جستجو :

«دست انداز موقت !!»

«دست انداز موقت !!» بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته مثبت آغاز کرد اما همانطور که انتظار می رفت ، قرار گرفتن ...

«در ریل صعود !!»

«در ریل صعود !!» بورس تهران در آخرین روز کاری هفته نیز معاملات متعادل و کم نوسانی را به نمایش گذاشت تا در نهایت ...

«مثبت اما پر عرضه !!»

«مثبت اما پر عرضه !!» در گروه پالایشی شاهد نوسانات مثبت و خوبی بودیم. بطوریکه اکثر نمادها با افزایش قیمت و تشکیل صفوف خرید به ...

«در انتظار سیگنال !!»

«در انتظار سیگنال !!» نمادهای گروه ساختمانی و انبوه سازی در هفته گذشته معاملات متعادل و نسبتا مثبتی را به نمایش گذاشتند و در ...