جستجو :

«موج دوم تقاضا !!»

«موج دوم تقاضا !!»  بورس تهران پس از فشار عرضه ها در معاملات روز چهارشنبه ، نخستین روز کاری از هفته جدید را با ...

«ایستگاه عرضه !!»

«ایستگاه عرضه !!»  اما به سراغ گُل خواهیم رفت. گُلی که دیگر آن شادابی سابق را نداشته و برخی از گلبرگ‌هایش پژمرده شده ...

«پَسا پَسابرجام !!»

«پَسا پَسابرجام !!»  در گروه ساختمانی و انبوه سازی کم‌کم شاهد صدور سیگنال‌های مثبت از ٣ ناحیه : افزایش ارزش معاملات ، برگشت ...

«ضربه شصت اول !!»

«ضربه شصت اول !!»  بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته بواسطه خروج آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) ، زیر فشار ...

«بازار اَلاکلنگی !!»

«بازار اَلاکلنگی !!»  بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته وضعیت بدی نداشت. از یکسو خبرها و اتفاقات مثبت روز گذشته او ...

«به اُمید مجلس !!»

«به اُمید مجلس !!»  در سوی دیگر شکربن را داریم که پس از ارائه کارنامه درخشان در سال ٩۶ ، قصد دارد رکوردهای جدیدی ...

«تونل وحشت !!»

«تونل وحشت !!» در گروه فلزی و معدنی به سراغی نمادی به نام فاسمین خواهیم رفت که از نظر بنیادی یکی از بهترین ...

«حفظِ ظاهر !!»

«حفظِ ظاهر !!»  در گروه سنگ آهنی ، کنور در محدوده حمایتی ٢۵٠ – ٢۶٠ تومانی نوسان می کند. از دست رفتن این ...

«فراتر از انتظار !!»

«فراتر از انتظار !!» در گروه نفتی و پالایشی تقاضای خوبی داشتیم ؛ بطوریکه اکثر نمادها از همان دقایق ابتدایی با رنگ سبز آغاز ...