جستجو :

«سایپا» بخریم؟!

«سایپا» بخریم؟! خرید پله ای سهم در محدوده قیمتی ١٠٠ - ١١٠ تومان با دید میان مدت می تواند گزینه جذاب و ...

«ذوب» بخریم؟!

«ذوب» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٣ - ۴ ماه اخیر قیمت سهم ٢ بار ...