جستجو :

«سایپا» بخریم؟!

«سایپا» بخریم؟! طی ماه های اخیر روند قیمتی سهم در یک بازه قیمتی رنج (محدوده ١٠۵ - ١۴۵ تومان) در حال نوسان ...

«ولغدر» بخریم؟!

«ولغدر» بخریم؟! نوسانات قیمتی اخیر سهم را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت سهم به صورت ریتمیک بین ...