جستجو :

تکنیکال «وپارس»

تکنیکال «وپارس» بانک پارسیان پس از رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی ٢٧٠۶ ریال با افزایش تقاضا مواجه شد و وارد ریز ...

تکنیکال سیمان درود

تکنیکال سیمان درود سیمان درود در حال حاضر در محدوده مقاومتی بسیار حساسی قرار داشته، در صورتی که موفق به شکست مقاومت ٢١٨٠٠ ...

تکنیکال «سرچشمه»

تکنیکال «سرچشمه» سرمایه گذاری مس سرچشمه به حمایت فیبوناچی و کف قبلی خود محدوده ۶١۴۵ ریالی رسید و با افزایش تقاضا مواجه ...

تحلیل «سشرق»

تحلیل «سشرق» شرکت سیمان شرق پس از رسیدن به محدوده حمایتی روند صعودی خود در محدوده ۶٣٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه ...

تحلیل «شنفت»

تحلیل «شنفت» شرکت نفت پارس که در میان مدت و کوتاه مدت در روند نزولی خود قرار گرفته، با توجه به ...

تکنیکال «دکپسول»

تکنیکال «دکپسول» بورس ٢۴: شرکت کپسول ایران پس از عبور از مقاومت ۴٢٠٠٠ ریالی خود، می توان گفت وارد موج پنجم صعودی ...