جستجو :

طلا و مس...!

طلا و مس...! صحبت از ملی صنایع مس ایران است،شرکتی که در دوران یک ساله پسابرجام متفاوت ظاهر شده است و در این ...