جستجو :

نگاهی به NAV سهام «خگستر»

نگاهی به NAV سهام «خگستر» در حال حاضر شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (ایکیدو) به‌عنوان تنها هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی ...

محاسبه NAV سهام «دسبحا»

محاسبه NAV سهام «دسبحا» به منظور محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های بورسی و با توجه به معاملات سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار، از ...

تحلیل بنیادی «فایرا»

تحلیل بنیادی «فایرا» شرکت آلومینیوم ایران با نام اختصاری ایرالکو و با نماد فایرا اولین تولیدکننده شمش آلومینیوم در ایران است. شرکت ...