جستجو :

«قجام» طی یک سال گذشته!

«قجام» طی یک سال گذشته! در حال حاضر ظرفیت تولیدی این شرکت ٢٠.٠٠٠تن شکر، ١١.٢۵٠تن تفالۀ خشک و ٨۵٠٠تن ملاس در دورۀ بهره‌برداری ٩٠ روزه ...