جستجو :

تعادل پایدار این سهم

تعادل پایدار این سهم عمده درآمد خود را از محل کارمزدهای شاپرک و اجاره دستکاه های کارتخوان دریافت می کند و با حاشیه سود ...

یک تازه نفس معدنی

یک تازه نفس معدنی سهامداران بلند مدتی فارغ از نوسانات فعلی می توانند با رعایت حد ضرر ٣٩٠ این سهم را زیر نظر بگیرند. ...