جستجو :

دیگر توانی نیست!

دیگر توانی نیست! معاملات امروز بازار پلیمرها و فولاد و حتی داد و ستد امروز در بورس انرژی همگی نشان داد که بازارهای ...

انرژی دلار!!

انرژی دلار!! انرژی تزریق شده به بازارهای کالایی از سمت بازار دلار و سکه موجب شد تا امروز هم شاهد رشد قیمت‌ها ...

تغییر فاز بازار

تغییر فاز بازار رکوردشکنی تاریخی دلار بالاخره تأثیر خود را بر بازارهای کالایی بر جای گذاشت و موجب شد تا هر دو بازار ...

هیجان کنترل شده!!

هیجان کنترل شده!! امروز هم بازارهای کالایی میل به کاهش قیمت‌ها را از خود نشان دادند ولی شتاب افت نرخ‌ کمی در بازار ...

میل به کاهش نرخ!

میل به کاهش نرخ! اولین روز هفته با کاهش نرخ جسته و گریخته در بازارهای کالایی همراه شد تا بازارهای فولاد و پلیمرها هم ...