جستجو :

فولاد جدی شد!

فولاد جدی شد! شواهد افزایش قیمت فولاد در دسترس است و می توان در رشد قیمت و افزایش بهای مصنوعات فولادی در بازار ...

میل فولاد به عقب نشینی

میل فولاد به عقب نشینی رشد قیمت ها در بازار محصولات پتروشیمی انتقاداتی برجسته را موجب شده زیرا بسیاری از خریداران مجبور شده اند تا ...

بی تفاوت به دلار!

بی تفاوت به دلار! رشد قیمت دلار اگرچه در اغلب اوقات برای بازارهای کالایی خوش یمن بوده ولی روز چهارشنبه شرایط متفاوتی تجربه شد ...

بازی دلار در کالا

بازی دلار در کالا رشد مجدد قیمت دلار را می توان تکانه جدیدی به تمامی بازارهای کالایی به شمار آورد اگرچه تأثیرگذاری آن ...