جستجو :

«روزمرگی»

«روزمرگی» ثاژن که کار خود را منفی آغاز کرده بود و تا یک قدمی محدوده منفی کامل هم پیش رفته بود ...

بازی «تک سهم ها»

بازی «تک سهم ها» در نماد حسیر روز گذشته معاملات عجیبی را شاهد بودیم. در حالی که روز یکشنبه سهم متعادل و در محدوده ...

«سست و بی رمق»

«سست و بی رمق» برخی تحلیل گران بر این باورند علیرغم اینکه بازار (با تلورانس ۵ درصدی) به کف خود رسیده ، با این ...

شروع «تابستان»...

شروع «تابستان»... در ادامه روند رکودی بازار سرمایه روز چهارشنبه مقارن با آخرین روز فصل بهار ، بار دیگر شاخص افت کرد. ...