جستجو :

«آتش تُند بورس !!»

«آتش تُند بورس !!» بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته شرایط ویژه‌ای داشت. در شرایطی تصورات بر این بود که در این ...

«اصلاح نرم بازار !!»

«اصلاح نرم بازار !!» بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را تحت تاثیر روند بازار روز دوشنبه با فشار عرضه آغاز کرد. البته ...

«پولبک ؟!»

«پولبک ؟!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با ثبت رشد استثنایی ۴٧ هزار ...

«جدال برای شکست !!»

«جدال برای شکست !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه با جهش خیره‌کننده و استثنایی ۴٠ هزار ...