جستجو :

روز «آخر»

روز «آخر» امروز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ماه آخرین روز کاری بازار پیش از انتخابات و از آن روزهای خاص است. واقعا نمی ...

فاز «صبر» در بورس تهران

فاز «صبر» در بورس تهران یک روز پس از آخرین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با محوریت مسائل اقتصادی ، روز گذشته بورس تهران در ...

بند بازی در مرز «٨٠ هزار»

بند بازی در مرز «٨٠ هزار» ریزش شدید قیمتها در بازارهای جهانی در کنار مناظره نامزدهای ریاست جمهوری و دست بالای اصولگرایان در این مناظره باعث ...

رویای «٨٠ هزار»

رویای «٨٠ هزار» اما برای بازار امروز ، نوسانات بازارهای جهانی و خصوصا افت سنگین بهای نفت خام کار بازار را سخت خواهد ...

رکود «انتخاباتی»؟!

رکود «انتخاباتی»؟! با توجه به زمان کم باقیمانده تا انتخابات اریاست جمهوری این احتمال دور از ذهن نیست که وارد فاز رکود ...

«بیم و امید»

«بیم و امید» این روزها بورس تهران در شرایطی کار خود را دنبال می کند که از یک سو صحبت های کاندیداهای ریاست ...

عرضه های «سنگین»...

عرضه های «سنگین»... پس از برگزاری اولین دور از مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری ، برخلاف انتظارات بازار سرمایه وارد فاز احتیاط شد و ...

در یک قدمی «٨٠ هزار»...

در یک قدمی «٨٠ هزار»... نهمین روز از اردیبهشت ماه را در حالی آغاز می کنیم که با برگزاری اولین مناظره انتخاباتی کاندیداها فضای بازار ...

چرت «بهاری» بورس...

چرت «بهاری» بورس... ا توجه به قرار داشتن در یک روز بین تعطیلی نمی توان انتظار خاصی از بازار داشت. بهترین حالت این ...

خداحافظ «بازار بد»!

خداحافظ «بازار بد»! برای بازار امروز به نظر می رسد موج عرضه ها همچنان ادامه داشته باشد. البته نه اینکه بگوییم رالی بازار ...