جستجو :

«رَکب و عَطش !!»

«رَکب و عَطش !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه باری دیگر رکب زد و دست ...

«تصویری از هیجان !!»

«تصویری از هیجان !!» بورس تهران یک روز فوق‌العاده همراه با تصویری از هیجان را به نمایش گذاشت. در شرایطی به مصاف معاملات آخرین ...

«ورق مثبت بزرگان !!»

«ورق مثبت بزرگان !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با فشار عرضه و افت بیش ...

«پول، درمان ویروس !!»

«پول، درمان ویروس !!»  بازار روز ‌سه‌شنبه باری دیگر نشان داد که معامله بر اساس هیجانات، نتیجه‌ای به غیر از پشیمانی ندارد. در واقع ...

«دسته‌بندی سهام !!»

«دسته‌بندی سهام !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته قوی‌تر از سطح انتظار شد و ...

«برگشت سریع !!»

«برگشت سریع !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط خوبی داشت و شاخص کل ...

«تغییر زمین بازی !!»

«تغییر زمین بازی !!»  بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته تحت تاثیر برآورده نشدن انتظارات از محل گزارش‌های ٩ ماهه زیر فشار ...

«تقابل پول و کدال !!»

«تقابل پول و کدال !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با فشار عرضه‌های بیشتری روبرو شد ...

«نگاه کدالی !!»

«نگاه کدالی !!»  بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را با فشار عرضه آغاز کرد. در واقع نگرانی از بابت خاتمه یافتن ...

«موج منطقی عرضه !!»

«موج منطقی عرضه !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته مثبت و توام با عرضه‌های بالا ...

«فصل تجدیدی‌ها !!»

«فصل تجدیدی‌ها !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه با فشار عرضه آغاز به کار ...