*} *} *}
جستجو :

شاخص به اختیار

شاخص به اختیار حال بورس خراب است ، با هر شاخصی که حساب بکنید حال بورس خراب است ، با شاخص جیب سهامداران ...

قدرت اقتصادی دوحه

قدرت اقتصادی دوحه بحران سیاسی اخیر قطر فرصتی برای بررسی آنچه این کشور در قالب سرمایه گذاری های اقتصادی در طول ١٢سال اخیر ...

روحانی و بورس...

روحانی و بورس... در آغاز سال ٢٠١۴ با افت قیمت نفت و آشکار شدن آثار تحریم و در نتیجه کاهش محسوس GDP، شاخص ...

جیغ بنفش

جیغ بنفش نوشتاری از علیرضا باغانی رای بازیگران بازار سهام پیام مهمی برای اداره کنندگان کشور داشت و این که آن ها ثروت ...

بورس بنفش

بورس بنفش نوشتاری از علیرضا باغانی... بورس احمدی نژاد را به یاد بیاورید.هر چند در دوران او بازدهی های خوبی برای بازار ثبت ...

انتخابی مطمئن

انتخابی مطمئن عبدالله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار : بی شک وقتی سخن از شهر به میان می آید ...

رای می خریم...

رای می خریم... حسین عبده تبریزی در نوشتاری از وعده های غیرعملیاتی در انتخابات انتقاد کرده و این وعده ها را مصداق خرید ...

پشت پرده سقوط نوکیا

پشت پرده سقوط نوکیا شرکت نوکیا هیچ اشتباهی نداشت.آن ها هیچ کار خطایی انجام ندادند اما جهان به سرعت در حال تغییر است.ضعف آن ...

یک گام مانده به بحران

یک گام مانده به بحران نوشتاری از عبدالله رحیم لوی بنیس سود بالای بانکی نیز خود منجر به افزایش حجم سپرده ها در سیستم بانکی شده ...