جستجو :

نفت و بورس...!!!

نفت و بورس...!!! بازار سهام از اجزاء تشكیل دهنده بازار سرمایه می باشد و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن است ...

کیست مرا یاری کند!؟

کیست مرا یاری کند!؟ سال گذشته رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی یعنی محمد رضا نعمت زاده به عنوان نخستین نماینده کاندیداهای ریاست جمهوری بود ...