جستجو :

در جستجوی سود!

در جستجوی سود! در هفته گذشته سه سهم در سبد بنیادی معرفی شد.از میان این سه سهم در حال حاضر گل گهر و ...

پیشنهادهای سودساز

پیشنهادهای سودساز در هفته گذشته سه سهم بنیادی به کاربران پیشنهاد شد.بعد از گذشت ۵ روز معاملاتی بالاست با رشد قیمتی از ...

بفرمائید سهم!

بفرمائید سهم! سبد پیشنهادی این هفته بر مبنای متغیرهای بنیادی و تکنیکی آخرین وضعیت تک سهم ها را بررسی کرده است...

احتیاط و نگهداری!!!

احتیاط و نگهداری!!! هر چند در این هفته هم سهم هایی برای خرید پیشنهاد شده،اما با توجه به انتخابات آمریکا و جو روانی ...