جستجو :

پرتفولیوتکانی هفتگی ؟

پرتفولیوتکانی هفتگی ؟ با سیمان خوزستان چه کنیم؟ معرفی دو سهم از جنس صنایع شیمیایی و بازهم صنعت خاکستری معرفی یک اوراق جذاب و بررسی ...

سپرده یا سهم...!؟

سپرده یا سهم...!؟ می دانید که سودهای سپرده بانکی ماه شمار شده است و نرخ سود سپرده در بانک های معتبر نیز در ...

به وقت تک سهم!!

به وقت تک سهم!! هفته گذشته دو سهم به کاربران ویژه معرفی شد ؛ شامل «دقاضی» ٣٩٠٠ تومانی که با نوسانات مثبت ۵ درصدی ...

سودی در کار نیست...!؟

سودی در کار نیست...!؟ اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق در نماد «شرق١۴٠٠» و در حجم حدود٢۴ میلیارد تومان عرضه شده است.نرخ سود این ...

بازهم سهم بخریم؟؟

بازهم سهم بخریم؟؟ در هفته گذشته دو سهم به کاربران معرفی شد : شامل نیروکلر ۵١٠ تومانی که تا قیمت های ۵۵٠ تومانی ...

این هفته چه کنیم؟؟

این هفته چه کنیم؟؟ قیمت اوراق مزبور در محدوده١٠٠ هزار تومان بوده و یکی از بهترین گزینه ها در مقطع فعلی برای خرید در ...