جستجو :

تکنیکال «وکار»

تکنیکال «وکار» بانک کارآفرین رفتاری کاملا کانالیزه داشته و پس از رسیدن به کف کانال صعودی اولیه خود و همچنین حمایت فیبوناچی ...

تکنیکال «شلرد»

تکنیکال «شلرد» بورس ٢۴ : شرکت کود اوره لردگان پس از رسیدن به حمایت معتبر خود در محدوده ۶٩٠٠ ریال با افزایش ...

موج صعودی «شبریز»

موج صعودی «شبریز» شبریز به تازگی توانسته از ابر ایچیموکوی خود خارج شود، که همین باعث تقویت حرکت سهم خواهد شد. با عبور ...

تکنیکال نفت سپاهان

تکنیکال نفت سپاهان شرکت نفت سپاهان پس از رسیدن به حمایت فیبوناچی خود در محدوده ١۴٠٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و ...

تکنیکال «شبندر»

تکنیکال «شبندر» شرکت پالایش نفت بندرعباس پس از رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی در محدوده ١٨٠٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده ...

تکنیکال «وپارس»

تکنیکال «وپارس» بانک پارسیان پس از رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی ٢٧٠۶ ریال با افزایش تقاضا مواجه شد و وارد ریز ...