جستجو :

«قچار» در قفس صعودی !

«قچار» در قفس صعودی ! در سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با نماد «قچار» روند حرکتی سهم در بازه زمانی یکسال و ...