جستجو :

تکنیکال «خگستر»

تکنیکال «خگستر» شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو پس از رسیدن به محدوده حمایتی ٣٠٨٩ ریال با افزایش تقاضا مواجه شد و ...

تکنیکال «ختوقا»

تکنیکال «ختوقا» شرکت قطعات اتومبیل ایران از محدوده حمایتی بلندمدتی خود در محدوده ٣١۴١ ریال با افزایش تقاضای خوبی مواجه شد و ...

تحلیل تکنیکال «ذوب»

تحلیل تکنیکال «ذوب» شرکت ذوب آهن اصفهان پس از اصلاح عمیق خود و رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی و روندی خود در محدوده ...

تحلیلی از «وسدید»

تحلیلی از «وسدید» بعد از اصلاح طولانی مدت و فرسایشی بازار سرمایه در چند ماه گذشته، برخی از سهم‌های ارزنده و بنیادی بازار، ...

تکنیکال «تاصیکو»

تکنیکال «تاصیکو» سرمایه گذاری صدر تأمین پس از رسیدن به محدوده حمایتی بلندمدتی و فیبوناچی خود در محدوده ٨٧۶۶ ریال با افزایش ...

تکنیکال «خساپا»

تکنیکال «خساپا» شرکت سایپا پس از رسیدن به حمایت بلندمدتی و معتبر خود در محدوده ١٩١٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شد ...

تکنیکال ١٠ سهم غذایی

تکنیکال ١٠ سهم غذایی چه زمانی می توانیم بگوئیم «پاک یادت نره»!؟ نبرد «تبرک» برای بازنگشتن به دوران عدم نقدشوندگی! حد ضرر مهم در «غگل» سهامداران «غشهداب ...

تکنیکال «شپنا»

تکنیکال «شپنا» شرکت پالایش نفت اصفهان پس از رسیدن به حمایت بلندمدتی خود با افزایش تقاضا مواجه شد و با شکست روند ...

تکنیکال «ونوین»

تکنیکال «ونوین» بانک اقتصاد نوین پس از آن که در محدوده ٣۵٠٠ ریال کف سازی خوبی را انجام داد و وارد مدار ...

تکنیکال «وملل»

تکنیکال «وملل» موسسه اعتباری ملل در حال حاضر در محدوده کف کانال صعودی بسیار معتبری می باشد که به نظر از دست ...