جستجو :

«زنگان» بخریم؟!

«زنگان» بخریم؟! در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی ١۶۵ روز کاری اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. ..

«ثتران» بخریم؟!

«ثتران» بخریم؟! در چارچوب زمانی هفتگی بررسی روند نموداری سهم نشان می دهد قیمت در قالب یک اصلاح مرکب به شکل WXY ...

«شیراز» بخریم؟!

«شیراز» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه پس از قریب به ٣ سال ریزش ، بالاخره قیمت موفق ...

«وغدیر» بخریم؟!

«وغدیر» بخریم؟! در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده ، قیمت سهم مدتها بود داخل یک محدوده تراکمی به شکل ...