جستجو :

کی مس بخریم...!؟

کی مس بخریم...!؟ در آخرین قسمت تحلیل جامع بنیادین شرکت ملی صنایع مس آخرین وضعیت این تک سهم بازار سهام و زمان بندی ...

طلا و مس...!

طلا و مس...! صحبت از ملی صنایع مس ایران است،شرکتی که در دوران یک ساله پسابرجام متفاوت ظاهر شده است و در این ...