جستجو :

بررسی پرتفوی «ونفت»

بررسی پرتفوی «ونفت» سرمایه‌گذاری شرکت در شرکت‌های بورسی تنها ٢۵درصد از سرمایه‌گذاری‌های شرکت را تشکیلی می‌دهد درنتیجه کاهش ارزش بازار و شاخص نمی‌تواند ...

تاکستان، رازی در کرازی!

تاکستان، رازی در کرازی! شرکت شیشه‌های دارویی رازی طی گزارش فعالیت فروردین خود، میزان فروش را ١۵۵٢ تن اعلام نموده که نسبت به میانگین ...

سهمی برای آینده

سهمی برای آینده در گزارش فعالیت فروردین‌ماه، شرکت فولاد ارفع میزان فروش خود را ۴٣۵٣٧ تن و به مبلغ ١۶٠٣٢١۵ میلیون ریال گزارش ...

سهمی که صف خرید ماند!

سهمی که صف خرید ماند! در صورت افزایش ٧درصدی در صادرات محصول، میزان افزایش در درآمدها نیز ٢۴درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت ...