جستجو :

محاسبه NAV سهام «شوینده»

محاسبه NAV سهام «شوینده» از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١.٣٧ هزار میلیارد ریال، ٨۴.٧ درصد در بازار سرمایه ایران و ١۵.٣ درصد در ...