جستجو :

نبرد خیر و شر!

نبرد خیر و شر! سازمان بورس درحال مذاکره و رایزنی با مسئولان بانک مرکزی در مورد چند و چون افزایش سرمایه بانک ها بوده ...