جستجو :

دلار و سرنوشت برجام

دلار و سرنوشت برجام «اول ایران» یا «اول آمریکا» مساله این است؟ دلار و سکه در این هفته هم با یک نوسان ملایم قیمت، مسیر ...

وقت خرید مسکن نیست!

وقت خرید مسکن نیست! بورس ٢۴ : راه برای افزایش بیشتر قیمت مسدود است.متوسط قیمت ها نسبت به سال گذشته نزدیک به ١٠٠ درصد ...

آرامش دلار!!

آرامش دلار!! بورس ٢۴ : بازار ارز و سکه در هفته گذشته در حالی همچنان کم نوسان ظاهر شد که با امیدهای ...