جستجو :

روزهای سخت بازار

روزهای سخت بازار بازارهای کالایی دیگر کورسویی از امید هم ندارند و شاهد تداوم افت نرخ و ادامه روزهای سختی هستیم که شاید ...

کف این بازار کجاست...؟

کف این بازار کجاست...؟ هفته خوش‌یمنی برای بازارهای کالایی را شاهد نیستیم و هنوز جریان عمومی بازارها کاهشی است. فولاد و پلیمرها سردمداران افت ...

فقط زعفران!!

فقط زعفران!! بورس ٢۴ : صف خرید زعفران شاید تنها گل امروز بازارهای کالایی بود و برای دومین روز در هفته جاری ...

به وقت رکود

به وقت رکود بورس ٢۴ : رکود هنوز هم در تار و پود بازارهای مختلف دیده می‌شود و ضعف تقاضا صحنه‌گردان اصلی بازارهای ...

طعم ناخوشایند رکود

طعم ناخوشایند رکود بورس ٢۴ : هنوز هم رکود مهمترین گفتمان غالب در بازارهای کالایی است و همین داده نه تنها برای بازار ...

گل زعفران شکفت!

گل زعفران شکفت! پس از ١٠ روز ، امروز اولین روزی بود که بازار زعفران با رشد قیمت‌ها روبه‌رو شد و گویی کابوس ...

آغاز ضعیف بازارها

آغاز ضعیف بازارها بورس ٢۴ : آغازین روز هفته جاری با کاهش قیمت‌ها تقریباً در تمامی بازارها همراه شد و البته بازارهای کالایی ...

عقب نشینی فولاد

عقب نشینی فولاد هنوز روند کاهشی در بازارها ادامه دارد و بازارهای کالایی میل به افت قیمت‌ها را رها نکرده‌اند. بازار فولاد ...

رکود تورمی در راه است؟

رکود تورمی در راه است؟ کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی به قدری فراگیر شده که می‌توان گفت اولین روز کاری پس از تعطیلات پیشین به ...

چندگانه بازار

چندگانه بازار بورس ٢۴ : بازارها هنوز هم حالت عادی نگرفته‌اند و یک فاز مشخص در روند کلی در بازارهای کالایی دیده ...

طعم رکود!!

طعم رکود!! بورس ٢۴ : هیچ روال عادی در بازارهای کالایی دیده نمی شود. پلیمرها هنوز رشد نرخ دارند. فولاد تنها یک ...