جستجو :

«تغییر ذائقه بازار !!»

«تغییر ذائقه بازار !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته شرایط ویژه‌ای داشت و شاهد شیفت ...

«تعویض رنگ شاخص !!»

«تعویض رنگ شاخص !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته آغاز نفس‌گیر و پر عرضه ...

«بر مدار سیاست !!»

«بر مدار سیاست !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط نسبتا خوبی داشت و ...

«ایستگاه استراحتی !!»

«ایستگاه استراحتی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که مطابق با انتظار مثبت‌های بازار روز گذشته با ...

«ایستگاه بعد ... !!»

«ایستگاه بعد ... !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از ٢.۵٠٠ واحدی ...

«معاملات جبرانی !!»

«معاملات جبرانی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته، به سرعت افت هیجانی روز یکشنبه ...

«تردید برای عبور !!»

«تردید برای عبور !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه استارت خوبی زد و شاخص ...

«فصل جدید کدال !!»

«فصل جدید کدال !!» همانطور که پیش‌بینی شده بود، بازار سرمایه در معاملات روز چهارشنبه کم حجم و بی رمق ظاهر شد. قرار گرفتن ...