جستجو :

«عطش خرید !!»

«عطش خرید !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته به رکوردشکنی‌ خود ادامه داد و ...

«تخلیه هیجان !!»

«تخلیه هیجان !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته وضعیتی به مراتب بهتر از سطح ...

«شاخص کرونایی !!»

«شاخص کرونایی !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته تحت تاثیر اخبار و تحولاتی که ...

«قدرت‌نمایی پول !!»

«قدرت‌نمایی پول !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه با قدرت پول بازی را آغاز ...

«رکوردهای جدید !!»

«رکوردهای جدید !!» بورس تهران یک روز خوب و پر هیجان دیگر را پشت گذاشت. دماسنج بازار سرمایه طی معاملات روز گذشته با ...

«کانال نیم میلیونی !!»

«کانال نیم میلیونی !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته در ادامه جهش‌های خیره‌کننده خود، رکورد ...

«برگشت تمام عیار !!»

«برگشت تمام عیار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته تحت تاثیر قرار گرفتن نام کشورمان ...

«بر مدار اسفند !!»

«بر مدار اسفند !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه پس از اصلاح یکی دو روزه ...

«شاخص از نفس افتاد !!»

«شاخص از نفس افتاد !!» بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته فشار عرضه‌های بیشتری را تحمل نمود؛ هر چند که دماسنج اصلی بازار ...

«پاس گل نیما !!»

«پاس گل نیما !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته باز هم بهتر از انتظار ظاهر ...

«رَکب و عَطش !!»

«رَکب و عَطش !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه باری دیگر رکب زد و دست ...

«تصویری از هیجان !!»

«تصویری از هیجان !!» بورس تهران یک روز فوق‌العاده همراه با تصویری از هیجان را به نمایش گذاشت. در شرایطی به مصاف معاملات آخرین ...