جستجو :

«فوتبال بورسی !!»

«فوتبال بورسی !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خاصی داشت. بازی باز ...

«نیما – سِنا !!»

«نیما – سِنا !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته ضعیف تر از حد انتظار ...

«توزیع نقدینگی !!»

«توزیع نقدینگی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه چهره نسبتا مثبتی داشت. رشد ...

«موج سواری !!»

«موج سواری !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که اگرچه در بازار روز گذشته رشد شاخص کل ...

«یک روز خاص !!»

«یک روز خاص !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که روز چهارشنبه «یک روز خاص» برای بازار بود. ...

«نوسانات نفتی !!»

«نوسانات نفتی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته تحت تاثیر افت شاخص های نفتی، ...