جستجو :

بورس ۵٠ ساله!

بورس ۵٠ ساله! درست ۵٠ سال پیش بود که ایران بورس دار شد.اولین معامله در بازار سهام ایران در بهمن سال ١٣۴۶ انجام ...

قانون را یاد بگیرید!

قانون را یاد بگیرید! تصمیماتی که در مجمع گرفته می شود مشمول افرادی خواهد شد که در تاریخ برگزاری مجمع سهامدار شرکت بوده اند.پس ...

چرا بورس انرژی...!؟

چرا بورس انرژی...!؟ قدرت گرفتن بورس انرژی در ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان مهم نفت اوپک وهمچنین یکی از بزرگترین کشورهای ...

سود واهی چه جرمی دارد؟

سود واهی چه جرمی دارد؟ منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون، از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات، برخلاف واقع ،مانند این که قیمت ...