جستجو :

بورس بیاموز!

بورس بیاموز! « آس ب ان » آموزشگاه سرمایه گذاری و بورس ایران است که تحت نظارت شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان ...

نترس سهامدار!!

نترس سهامدار!! در بسیاری از موارد به علت ترسیدن، شخصا در معاملات خود کارشکنی و خرابکاری می کنیم ... در اغلب اوقات در ...

آفت طمع در بورس

آفت طمع در بورس حرص نخورید و طمع نکنید که عمر معامله گریتان کوتاه می شود! ضرر هم می کنید... شاید به خاطر داشته باشید که ...