جستجو :

سرنوشت این ٢٨ سهم؟؟

سرنوشت این ٢٨ سهم؟؟ بورس تهران در حال سپری کردن یکی از رویایی ترین دوره های تاریخی خود است. بازدهی میانگین بورس از ابتدای سال ...

بخریم همچنان!؟

بخریم همچنان!؟ در سبد سهام پیشنهادی موتورسازان تراکتورسازی به عنوان سهام کم ریسک معرفی شد که بازدهی دو رقمی خوبی را به ...

وقت خرید سهم است؟

وقت خرید سهم است؟ در هفته گذشته سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که پس از نوسانات مثبت هم اکنون ...

فقط کم ریسک!!

فقط کم ریسک!! در هفته گذشته دو سهم در سبد کم ریسک و پرریسک معرفی شد کالسیمین ٩٨٠ تومانی که با بازدهی بیش ...

سهم پر ریسک برندارید!

سهم پر ریسک برندارید! در سبد هفته گذشته کشتیرانی ۴۶٠ تومانی معرفی شد که تاکنون شاهد بازدهی ٢٠ درصدی در این سهم بودیم. همچنین ...

پنج گانه این هفته

پنج گانه این هفته در سبد پیشنهادی این هفته یک سهم کم ریسک ، یک سهم پرریسک و یک ابزارمالی نسبتا جذاب معرفی شده ...