جستجو :

سبد متنوع!

سبد متنوع! در سبد این هفته سه سهم بنیادی و چند سهم تکنیکی معرفی شده است.بررسی ها نشان می دهد از میان ...

بنیادی بخرید!

بنیادی بخرید! از سه سهم معرفی شده فولاد خوزستان با بازدهی ۵ درصدی ظرف یک هفته همراه شد.نگین طبس نیز با نوسانات ...

چیزی بخریم!؟

چیزی بخریم!؟ در هفته گذشته سه سهم به کاربران و مخاطبان معرفی شد ؛ شامل لیزینگ ایرانیان ، سرمایه گذاری صنعت نفت ...

ذوب بخریم؟؟

ذوب بخریم؟؟ در سبد پیشنهادی این هفته فرصت های بنیادی و تکنیکی برای ورود به چند سهم بررسی شده است.ذوب یکی از ...

بورس انرژی بخریم!؟

بورس انرژی بخریم!؟ سبد بنیادی و تکنیکی این هفته تک سهم های بازار را برای خرید ، فروش و نگهداری مورد ارزیابی قرار ...