جستجو :

شاخص همچنان در مسیر نزول!

شاخص همچنان در مسیر نزول! طی معاملات امروز با بازگشت دوباره عرضه‌ها و افزایش هیجانات و شتاب‌زدگی سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی به منظور خروج از ...