جستجو :

نگاهی به NAV سهام «وسپه»

نگاهی به NAV سهام «وسپه» طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت معاملات سهام شرکت‌ها در بازار و در تاریخ ...

محاسبه NAV سهام «وتوسم»

محاسبه NAV سهام «وتوسم» از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت ٩۵ درصد در بازار سرمایه و بورس می‌باشد. طی این گزارش به منظور محاسبه ارزش روز ...