جستجو :

قدری تأمل در آبسال!

قدری تأمل در آبسال! شرکت طی گزارشات ماهانه اردیبهشت خود میزان فروش محصولات خود را ٢٣٨٢۵ عدد و به مبلغ ۴٢٧،٧٢۴ میلیون ریال اعلام ...

پاسارگاد، بانکی بنیادی!

پاسارگاد، بانکی بنیادی! نکته قابل‌توجه دیگر در صورت‌های مالی در سال ٩٧، اظهارنظر مشروط حسابرس برای صورت‌های مالی ۶ماهه این بانک می‌باشد. از ...

چه خبر از «اخابر»؟!

چه خبر از «اخابر»؟! مورد قابل توجه در صورت های مالی سال ٩٧، گزارش مشروط حسابرس در این سال می باشد که برای صورتهای ...