جستجو :

محاسبه NAV سهام «شوینده»

محاسبه NAV سهام «شوینده» از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١.٣٨ هزار میلیارد ریال، ٨۴.٧ درصد در بازار سرمایه ایران و ١۵.٣ درصد در ...

تحلیل بنیادی «فولاژ»

تحلیل بنیادی «فولاژ» شرکت فولاد آلیاژی ایران با ظرفیت تولید ۵۵٠ هزارتن انواع فولاد آلیاژی در حال فعالیت است. پروژه توسعه‌ای یزد ١ ...

«مینا» تحلیل شد

«مینا» تحلیل شد شرکت شیشه سازی مینا در سال ١٣۴۵ تاسیس گردید و اقدام به بهره برداری از هر نوع کارخانجات صنعتی و ...

محاسبه NAV سهام «وساپا»

محاسبه NAV سهام «وساپا» بر اساس آخرین گزارش فعالیت منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١٧.٨٩ هزار میلیارد ریال، در حدود ٨٢.۴ درصد ...