جستجو :

ریسک بدون ریوارد

ریسک بدون ریوارد اتفاقی که در نتیجه تصمیم اخیر پیرامون تغییر حجم مبنا خواهد افتاد آن است که سهامی که پیشتر در بازار ...

روغنی های بورس

روغنی های بورس گاها شرکت های در حال توسعه، حاشیه سود کمی دارند اما با تغییرات مناسب در آینده ممکن است با جهش ...

آرامش پس از طوفان!

آرامش پس از طوفان! هم اکنون بیش از ۵۰۰ کیلومتر خطوط مترویی مصوب در کلان‌شهرها درحال مطالعه و اجرا است که برهمین اساس برای ...

تاوان ماجراجویی ها!

تاوان ماجراجویی ها! خوشبختانه مشکلات مالی در این روند دخیل نیست، اما برخی موانع به‌صورت فرآیندی پیشرفت پروژه‌ها را با کندی مواجه می‌کند. ...