جستجو :

فولاد می ریزد..!?

فولاد می ریزد..!? کاهش قیمت فولاد شاید مهمترین خبر روز جاری در بازارهای داخلی بود زیرا این بار کاهش قیمت ها تفاوت محسوسی ...

دو راهی فولاد

دو راهی فولاد کاهش محدود بهای شمش فولادی پس از ٣ روز رشد ممتد آن ، دوگانه جدیدی را در بازار فولاد ایجاد ...