جستجو :

«شنبه سیاه !!»

«شنبه سیاه !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز شنبه، به دلیل سقوط قیمت ...

«چالش نفتی !!»

«چالش نفتی !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که روند بازار روز گذشته بهتر از انتظارات بود. ...

«یکشنبه غم انگیز !!»

«یکشنبه غم انگیز !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که سورپراز ٣ هزار واحدی روز شنبه با «بدبینی ...

«مثلث متقارن !!»

«مثلث متقارن !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه به واسطه سقوط ۶ درصدی ...

«ناسازگاری نفتی !!»

«ناسازگاری نفتی !!»  تا دقایقی دیگر معاملات آخرین روز کاری از سومین هفته آبان را استارت می زنیم و این در شرایطی است ...

«شوک مثبت اول !!»

«شوک مثبت اول !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از انتظارات ظاهر شد ...

«دوراهی دلاری !!»

«دوراهی دلاری !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه روز گذشته متاثر از افت قیمت ...

«دست هدایتگر !!»

«دست هدایتگر !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه با وجود قرار گرفتن در ...

«اصلاح تا کجا ؟!»

«اصلاح تا کجا ؟!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته زیر فشار عرضه سنگینی قرار ...

«دریای سرخ !!»

«دریای سرخ !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه زیر فشار سنگین عرضه قرار ...