جستجو :

سود خود را بنویس!

سود خود را بنویس! روی کاغد بنویس که ٢۵٠ دلار در یک روز سود کرده ای... لحظه فشردن دکمه فروش سهام با سود را به ...

رمزگشایی از «بلاکچین»

رمزگشایی از «بلاکچین» ارز مجازی چیست؟ چقدر اعتبار دارد؟ آینده از آن پول های مجازی است؟ چقدر از دنیای پر رمز و راز بلاکچین می دانید؟ پاسخ ...