*} *} *}
جستجو :

ریسک کمتر ؛ سود کمتر!

ریسک کمتر ؛ سود کمتر! در شرایط کنونی سهامی به کاربران معرفی می شود که دارای ریسک کمتر و البته سود متعادل تری است.افزون بر ...

در اوراق بمانید!

در اوراق بمانید! با وجود وضعیت فعلی بازار سهام توصیه می شود دست کم یک سوم از دارایی خود را در اوراق با ...

۵ درصدی های هفته...؟

۵ درصدی های هفته...؟ اوراق مرابحه سیمان شرق در حجم ۶.۴میلیارد تومان با سود٢١ درصد و پرداخت سه ماهه منتشر شده است.نماد اوراق صشرق٩٩ ...

در جستجوی سود!

در جستجوی سود! در هفته گذشته سه سهم در سبد بنیادی معرفی شد.از میان این سه سهم در حال حاضر گل گهر و ...