جستجو :

شاخص باز هم نزولی شد!

شاخص باز هم نزولی شد! با انتشار خبر تغییر رئیس بانک مرکزی طی معاملات روز قبل، فشار عرضه در نیمه دوم بازار این روز افزایش ...