جستجو :

تکنیکال «سفارس»

تکنیکال «سفارس» شرکت سیمان فارس و خوزستان پس از رسیدن به حمایت معتبر ١۴٠٠٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شده و ...

تحلیل «فنوال»

تحلیل «فنوال» شرکت نورد آلومینیوم پس از اصلاح عمیقی که انجام داده، توانسته در محدوده ٢٣٠٠٠ ریال کف سازی خوبی طی این ...

تکنیکال بیمه البرز

تکنیکال بیمه البرز شرکت بیمه البرز نسبت به محدوده حمایتی قوی ٣٣٠٠ ریال واکنش نشان داده و تا محدوده ٣٩٢٠ ریال با رشد ...

تکنیکال «مادیرا»

تکنیکال «مادیرا» شرکت مادیران پس از برخورد به کف کانال نزولی خود و همچنین محدوده حمایت ۶۴٠٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه ...

تکنیکال «سرچشمه»

تکنیکال «سرچشمه» در تحلیل گذشته مس سرچشمه، انتظار یک حرکت نوسانی از محدوده ۶٠٠٠ ریال تا ۶٧٠٠ ریال را داشتیم که این ...

تکنیکال «ونوین»

تکنیکال «ونوین» همانطور که در نمودار مشاهده می گردد بانک اقتصاد نوین در محدوده تصمیم گیری قرار دارد. در طی روزهای آتی ...

تحلیل صبا تامین

تحلیل صبا تامین سرمایه گذاری صبا تأمین برای آن که وارد یک ریز موج صعودی شود باید از مقاومت ٧٨٠٠ ریالی عبور کند ...

تکنیکال «سرچشمه»

تکنیکال «سرچشمه» سرمایه گذاری مس سرچشمه همچنان سعی کرده حمایت ۶٠٠٠ ریالی خود را حفظ کند. نکته مثبتی که در حال رخ ...

تکنیکال «شبصیر»

تکنیکال «شبصیر» شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) در نزدیکی روند نزولی خود می باشد. اندیکاتورهای سهم در حال بهبود بوده که ...

تکنیکال «شگویا»

تکنیکال «شگویا» شرکت پتروشیمی تندگویان پس از رسیدن به محدوده حمایتی معتبر و قوی در محدوده ٨٠۶٢ ریال با افزایش تقاضا مواجه ...