جستجو :

«ولغدر» بخریم؟!

«ولغدر» بخریم؟! نوسانات قیمتی اخیر سهم را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت سهم به صورت ریتمیک بین ...

«قچار» در قفس صعودی !

«قچار» در قفس صعودی ! در سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با نماد «قچار» روند حرکتی سهم در بازه زمانی یکسال و ...