جستجو :

تکنیکال «وپسا»

تکنیکال «وپسا» وپسا (سر. ساختمان خلیج فارس) در کف کانال ٣٠ ماهه خود قرار دارد. این سهم در دی ماه ١٣٩۶ با قیمت ...

کف دلار و بورس کجاست!؟

کف دلار و بورس کجاست!؟ اولین سطح حمایت در قیمت ٢۴٣٠٠ تومان شکسته شد تا قیمت تا نقطه حمایتی مهمی دیگری کاهش یابد... شاخص کل بورس ...

تکنیکال «آ س پ»

تکنیکال «آ س پ» شرکت آ س پ بعد از رسیدن به محدوده حمایت روندی و فیبوناچی خود رالی صعودی جدیدی را آغاز کرده ...

تکنیکال «ثفارس»

تکنیکال «ثفارس» شرکت عمران و توسعه فارس یک موج صعودی قوی را آغاز کرده و به تازگی در حال عبور از مقاومت ...

تکنیکال «وتوصا»

تکنیکال «وتوصا» شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که پس از عبور از مقاومت ١۶٠٠٠ ریال، موج پنجم صعودی خود را آغاز ...

تکنیکال «پرداخت»

تکنیکال «پرداخت» شرکت به پرداخت ملت به تازگی توانسته از محدوده مقاومتی بسیار مهم ٣١٠٠٠ ریال عبور کند. محدوده مذکور سقف کانال ...