جستجو :

«کچاد» خرید دارد؟

«کچاد» خرید دارد؟ بورس ٢۴ : در دل فلات مرکزی ایران و ١٨٠ کیلومتری شمال شرق یزد معدنی وجود دارد به نام چادرملو.این ...