جستجو :

تابستون تو راهه!

تابستون تو راهه! به نظر می رسد برای بار سوم بروز رسانی تحلیل این شرکت و اعلام تارگت جدید پس از رشد ۵٠ ...

فصلی جدید برای بورسی ها

فصلی جدید برای بورسی ها قیمت محصولات پتروشیمی با افزایش مواجه شد که عدم عرضه برخی محصولات و همچنین رشد قیمت های جهانی تاثیر مستقیمی ...