جستجو :

هیجان کنترل شده!!

هیجان کنترل شده!! امروز هم بازارهای کالایی میل به کاهش قیمت‌ها را از خود نشان دادند ولی شتاب افت نرخ‌ کمی در بازار ...

میل به کاهش نرخ!

میل به کاهش نرخ! اولین روز هفته با کاهش نرخ جسته و گریخته در بازارهای کالایی همراه شد تا بازارهای فولاد و پلیمرها هم ...