جستجو :

«چرخ و فلک بورسی !!»

«چرخ و فلک بورسی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط خاصی داشت. در واقع تایم ...

«بر مدار سایپا !!»

«بر مدار سایپا !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته در ادامه رکورد‌شکنی‌های خود، یک رشد ...

«جاده هیجان !!»

«جاده هیجان !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه فراتر از سطح انتظار ظاهر شد. ...

«وزن‌کِشی سهام !!»

«وزن‌کِشی سهام !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که روز گذشته شاهد یک بازار هیجانی و نوسانی توام ...

«بوی عدالت !!»

«بوی عدالت !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه به لطف تداوم ورود نقدینگی با ...

«اولین موج عرضه !!»

«اولین موج عرضه !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که در بازار روز گذشته پس از گذر از دقایق ...

«آقای پول !!»

«آقای پول !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه بدون توجه به افت قیمت نفت، ...

«هوای بهاری بورس !!»

«هوای بهاری بورس !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته یک رشد جدی دیگر را در ...

«شاخص از نفس افتاد !!»

«شاخص از نفس افتاد !!» بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته معاملات خیره‌کننده‌ و پر حجمی را به نمایش گذاشت. در این روز ...