جستجو :

رفتار توده وار!!

رفتار توده وار!! نوشتاری از هادی جمالیان بخش بزرگی از آنچه طی چند روز اخیر در بازار سهام و بازار آزاد ارز شاهد آن ...

بریم بورس بخریم!؟

بریم بورس بخریم!؟ علمی ترین راه و کم استرس ترین روش سرمایه گذاری استفاده از سرمایه مازاد برای خرید سهام است.هرگز با کل ...

با بورس بمان!

با بورس بمان! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران بازار سهام تنها بازاری است که در شرایط فعلی مورد حمایت نظام برای ورود ...

دوران فولادکشی!

دوران فولادکشی! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران همه چیز از دستورالعمل نویسی وزارت صمت آغاز شد مخصوصاً در شرایطی که پایه ...