جستجو :

بورس یاد بگیرید!

بورس یاد بگیرید! عصر ایران با همکاری پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس ٢۴ در سلسه مطالب آموزشی که روزهای فرد هفته منتشر ...

خود خودت باش!

خود خودت باش! در حین مهمانی، مدیر عامل شرکت کوکاکولا ، پاول آستین، که مردی بسیار موقر و متشخص هم بود به طرفم ...

چگونه بورسی شدم!؟

چگونه بورسی شدم!؟ سال ١٩۵١ بود که تازه از دانشگاه در رشته بازرگانی فارغ التحصیل شده بودم و آخرین کلاس هایم را با ...