جستجو :

بررسی چهار کم ریسک

بررسی چهار کم ریسک مرور سرنوشت پیشنهادهای هفته قبل : «وساپا» که در قیمت های ٨٧٠ تومان معرفی شده بود ، روز چهارشنبه در نرخ ...

هم سهم ؛ هم اوراق!؟

هم سهم  ؛ هم اوراق!؟ هرچند بازار سرمایه در سه ماه گذشته اصلاح قیمتی بزرگی را تجربه کرده است ، اما با وجود شرایط کنونی ...

بعد از انتخابات...

بعد از انتخابات... انتخابات ایالات متحده آمریکا شرایط ویژه ای را برای همه بازارهای سرمایه گذاری در ایران به وجود آورده است.چهارشنبه گذشته ...

تماشاچی باشیم!؟

تماشاچی باشیم!؟ بورس ٢۴ : بازار سهام در انتظار انتخابات آمریکاست و انتخاب هر یک از کاندیداهای حزب دموکرات و جمهوری خواه ...

سبدی از چند سهم

سبدی از چند سهم مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : در سبد هفته گذشته خرید «فارس» در نرخ ٢۵٠٠ تا ٢٧٠٠ تومان ...

بازهم سهم بخریم!؟

بازهم سهم بخریم!؟ مرور پیشنهاد های کم ریسک و پرریسک هفته گذشته : پتروشیمی پارس اولین گزینه کم ریسک سبد گذشته در قیمت های ...

درباره این چند سهم

درباره این چند سهم مرور پیشنهاد های پرریسک و کم ریسک هفته قبل : ذوب آهن با وجود عرضه حدود یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون ...