جستجو :

افق تکنیکالی پترول

افق تکنیکالی پترول پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) به تازگی روند نزولی خود را شکسته و برای آن که رالی صعودی جدیدی آغاز ...

تکنیکال «چدن»

تکنیکال «چدن» تولیدی چدن سازان پس از رسیدن به حمایت فیبوناچی در محدوده ٣٩٧٢ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده است. شرایط ...

تحلیل «وخارزم»

تحلیل «وخارزم» سرمایه گذاری خوارزمی در یک کانال نزولی در حال حرکت بوده و پس از رسیدن به کف کانال نزولی خود ...

تکنیکال «شپنا»

تکنیکال «شپنا» پالایش نفت اصفهان در حال عبور از مقاومت بسیار مهم ١١٧٨٠ ریال می باشد. عبور از محدوده مذکور و تثبیت ...

تکنیکال «سفارس»

تکنیکال «سفارس» شرکت سیمان فارس و خوزستان پس از رسیدن به حمایت معتبر ١۴٠٠٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شده و ...