جستجو :

«وساخت» بخریم؟!

«وساخت» بخریم؟! نوسانات نموداری ٩ ماه اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین ...

«ونفت» بخریم؟!

«ونفت» بخریم؟! در چارچوب زمانی روزانه افت و خیزهای ۴ سال اخیر قیمت را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. ...

«شتوکا» بخریم؟!

«شتوکا» بخریم؟! به نظر می رسد کف قیمتی سهم حوالی ۴۶٠ - ۴٧٠ تومان بسته شده است و این ناحیه می تواند ...

«کگاز» بخریم؟!

«کگاز» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی ، افت و خیزهای قیمت تداعی کننده یک ساختار اصلاحی مرکب ...

«پدرخش» بخریم؟!

«پدرخش» بخریم؟! از منظر الیوتی پس از اتمام یک زنجیره ۵ موجی در نمودار تعدیل شده ، شاهد اصلاح سهم در قالب ...

«شپارس» بخریم؟!

«شپارس» بخریم؟! نوسانات قیمتی سهم در چارچوب زمانی روزانه را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت ...