جستجو :

تکنیکال «سرچشمه»

تکنیکال «سرچشمه» سرمایه گذاری مس سرچشمه به حمایت فیبوناچی و کف قبلی خود محدوده ۶١۴۵ ریالی رسید و با افزایش تقاضا مواجه ...

تحلیل «سشرق»

تحلیل «سشرق» شرکت سیمان شرق پس از رسیدن به محدوده حمایتی روند صعودی خود در محدوده ۶٣٠٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه ...

تحلیل «شنفت»

تحلیل «شنفت» شرکت نفت پارس که در میان مدت و کوتاه مدت در روند نزولی خود قرار گرفته، با توجه به ...

تکنیکال «دکپسول»

تکنیکال «دکپسول» بورس ٢۴: شرکت کپسول ایران پس از عبور از مقاومت ۴٢٠٠٠ ریالی خود، می توان گفت وارد موج پنجم صعودی ...

تکنیکال ۶ سهم پالایشی

تکنیکال ۶ سهم پالایشی رشد «شپنا» تا کجا...!؟ بررسی آخرین وضعیت تکنیکالی «پالایشگاه های اصفهان ، تبریز ، تهران ، لاوان ، بندرعباس و شیراز»...