*} *} *}
جستجو :

کی مس بخریم...!؟

کی مس بخریم...!؟ در آخرین قسمت تحلیل جامع بنیادین شرکت ملی صنایع مس آخرین وضعیت این تک سهم بازار سهام و زمان بندی ...