جستجو :

«پاک» یادت نره!!!

«پاک» یادت نره!!! طی روزهای گذشته سهم موفق شد تا ضلع بالایی الگوی مذکور را بشکند و از این محدوده خلاص شود. در ...

«خبهمن» چند بخریم؟!

«خبهمن» چند بخریم؟! از طرفی دیگر این محدوده محل تبدیل سطح مقاومتی به حمایتی است. در اندیکاتورها هم MACD در حال تشکیل واگرایی ...