جستجو :

«سمگا» بخریم؟!

«سمگا» بخریم؟! نوسانات نموداری سهم را در یک بازه زمانی ١.۵ ساله را می توان در داخل یک کانال صعودی محصور کرد. ...

«باما» پر می کشد؟!

«باما» پر می کشد؟! در حال حاضر پس از اصلاح مناسب قیمت و همچنین آرایش واگرایی مخفی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD به ...