جستجو :

گروه بهمن

گروه بهمن در حال حاضر به لحاظ هارمونیک آرایش الگوی Gartely نزولی در نمودار سهم رویت می شود. به نظر می رسد ...

بیمه آسیا

بیمه آسیا در تصویر زیر نمودار هفتگی سهام شرکت بیمه آسیا با نماد معاملاتی آسیا را مشاهده می کنید. از روز ورود ...

پتروشیمی «مبین»

پتروشیمی «مبین» طی این مدت قیمت به صورت متناوب و ریتمیک بین کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در ...