جستجو :

در «فخوز» چه می گذرد؟

در «فخوز» چه می گذرد؟ شرکت فولاد خوزستان، قطب دوم تولید فولاد خام در جمهوری اسلامی ایران، ویکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی کشوراست