جستجو :

دست خریداران روی ماشه

دست خریداران روی ماشه در جدیدترین مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب سقف سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق ...

کوچک ترها سر صف!

کوچک ترها سر صف! از خرداد سال ٩٨ تا خرداد امسال ٣۴ درصد افزایش نقدینگی در کشور داشته‌ایم. همچنین براساس گزارش وزیر اقتصاد و ...

چشم ها را باید شست!

چشم ها را باید شست! رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه ...

شیرین مثل قند ...

شیرین مثل قند ... اخیرا از یک کانال صعودی ۵ ساله خارج شده است. این سهم از مرداد سال ٩۴ تا کنون در این ...