جستجو :

«بازار فروشی نیست !!»

«بازار فروشی نیست !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با فشار سنگین عرضه متاثر از ...

«حال بد بازار !!»

«حال بد بازار !!» بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را با یک فشار عرضه غیر منتظره آغاز کرد و اکثر نمادها در ...

«نیمه مربیان !!»

«نیمه مربیان !!»  بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را به شکلی خاص آغاز کرد. در این روز طیفی از نمادها که ...

«غلبه بر تردید !!»

«غلبه بر تردید !!»  بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را مطابق با انتظار با افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها آغاز کرد و ...

«چرخش نقدینگی !!»

«چرخش نقدینگی !!» بورس تهران معاملات سومین روز کاری هفته را با فشار عرضه آغاز کرد و البته در نیمه دوم بازار وضعیت ...

«رفع خطر !!»

«رفع خطر !!»  بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را متعادل و با رگه‌های منفی آغاز کرد اما رفته رفته با گذر ...

«یکدست سرخ !!»

«یکدست سرخ !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با ثبت یک افت جدی دیگر ...