جستجو :

سال تعدیل انتظارات

سال تعدیل انتظارات در بهترین حالت، درآمدهای دولت بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. اگر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ...

بورس ٩٨...!؟

بورس ٩٨...!؟ نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران چیزی نمانده تا توپ تحویل سال ١٣٩٨ شلیک شود و مردم ایران سال سخت ...

بورس در گذر تاریخ

بورس در گذر تاریخ علی سعیدی نگارنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ٣٠ سال طول کشید که بورس در مملکت ما به ثبت برسد...!! قدمت بورس ...

چرا مرگ بر ترامپ؟

چرا مرگ بر ترامپ؟ نوشتاری از مهرداد خدیر در عصر ایران چرا مرگ بر ترامپ نگوییم؟ مگر او زندگی ما را هدف قرار نداده و ...

ما ثروتمندیم!؟

ما ثروتمندیم!؟ نوشتاری از محمد حسنی سعدی در همشهری یکی از معاونان وزارت خارجه از نخست‌وزیر ژاپن نقل کرده بود که گفته بود ...

بورس ؛ روی خط شانس

بورس ؛ روی خط شانس نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران آنچه که این روزها بورس ما از شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد حاکی ...

اینجا زمستان نیست!

اینجا زمستان نیست! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران بورس به بودجه ٩٨ چه نگاهی دارد؟ بازار سرمایه ایران چگونه سقوط نفت و درجا ...