جستجو :

سبدی از چند سهم

سبدی از چند سهم مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : در سبد هفته گذشته خرید «فارس» در نرخ ٢۵٠٠ تا ٢٧٠٠ تومان ...

بازهم سهم بخریم!؟

بازهم سهم بخریم!؟ مرور پیشنهاد های کم ریسک و پرریسک هفته گذشته : پتروشیمی پارس اولین گزینه کم ریسک سبد گذشته در قیمت های ...

درباره این چند سهم

درباره این چند سهم مرور پیشنهاد های پرریسک و کم ریسک هفته قبل : ذوب آهن با وجود عرضه حدود یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون ...

ده پیشنهاد جدید

ده پیشنهاد جدید مرور پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : صبا تامین که در قیمت های ٢٨١۴ تومانی معرفی شد ، اینک ...