جستجو :

معرفی صندوق

معرفی صندوق با توجه به وضعیت نامناسب بازار سهام و تداوم صف های فروش این هفته سه صندوق بادرآمد ثابت معرفی می ...

چه کنیم!؟

چه کنیم!؟ بورس ٢۴ : مهمترین رخداد پیش روی کشور جدی شدن بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافقی است که دونالد ترامپ ...

آخرین سبد ٩٩

آخرین سبد ٩٩ بورس ٢۴ : بازار سهام همچنان بر مدار منفی حرکت می کند و کوچکترین مثبتی با عرضه سنگین مواجه می ...

راه رفتن در مه!!

راه رفتن در مه!! بورس ٢۴ : بازار سرمایه در هفته گذشته با افت ٢.۶ درصدی مواجه شد ، درحالی که از بین ۴٠ ...

با احتیاط برانید!

با احتیاط برانید! هر چند با افت ماه های گذشته بازار سرمایه قیمت سهام بسیاری از شرکت ها در نقطه خرید مناسبی قرار ...

پرتفوی بچینید...

پرتفوی بچینید... مرور سرنوشت پیشنهادهای هفته قبل : بانک تجارت ٣٧٠ تومانی به عنوان گزینه اول کم ریسک معرفی که هم اکنون در ...

چند پیشنهاد جدید

چند پیشنهاد جدید مرور پیشنهادهای بنیادی هفته قبل : سرمایه گذاری صنعت نفت که در قیمت ١٣٨٠ تومان معرفی شد ، در آخر هفته ...