جستجو :

تحلیل بنیادی «شفن»

تحلیل بنیادی «شفن» بورس ٢۴: شرکت پتروشیمی فن آوران از زیرمجموعه های تاپیکوست که سهام آن در سال ٩٩ بازدهی قابل تحسین حدود ...

تحلیل بنیادی پاکسان

تحلیل بنیادی پاکسان پاکسان از شرکت های قدیمی وبرند در زمینه تولید محصولات شوینده و بهداشتی است. این شرکت در سال ١٣٣٠ تاسیس ...

تحلیل «مدار»

تحلیل «مدار» شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار از شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه ملی (وبانک) است که ١۵ درصد از سهام ...

محاسبه NAV سهام «وتوسم»

محاسبه NAV سهام «وتوسم» از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت ٩٣ درصد تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های بورسی طبقه بندی شده است. البته لازم به ذکر است برخی ...