جستجو :

بیمه آسیا

بیمه آسیا در تصویر زیر نمودار هفتگی سهام شرکت بیمه آسیا با نماد معاملاتی آسیا را مشاهده می کنید. از روز ورود ...

پتروشیمی «مبین»

پتروشیمی «مبین» طی این مدت قیمت به صورت متناوب و ریتمیک بین کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در ...

سیمان هگمتان

سیمان هگمتان طی این مدت روند غالب سهم نزولی بوده است. به گونه ای که هر بار کف جدید تر پایین تر ...

بهمن دیزل

بهمن دیزل در تصویر زیر نمودار روزانه سهام شرکت بهمن دیزل با نماد معاملاتی خدیزل را مشاهده می کنید. هر چند کمتر ...

بانک کوثر

بانک کوثر به نظر می رسد این بار شاهد عقب نشینی قیمت تا محدوده کف کانال باشیم....