جستجو :

«باما» پر می کشد؟!

«باما» پر می کشد؟! در حال حاضر پس از اصلاح مناسب قیمت و همچنین آرایش واگرایی مخفی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD به ...