جستجو :

«غدیر» بخریم؟!

«غدیر» بخریم؟! در اندیکاتور MACD شاهد چرخش میله های این اندیکاتور و شکل گیری گارد صعودی هستیم. در اسیلاتور RSI هم شاهد ...

ایران ترانسفو

ایران ترانسفو نوسانات ٢ سال اخیر سهام شرکت ایران ترانسفو با نماد معاملاتی بترانس در فریم هفتگی را می توان در داخل ...

گروه بهمن

گروه بهمن در حال حاضر به لحاظ هارمونیک آرایش الگوی Gartely نزولی در نمودار سهم رویت می شود. به نظر می رسد ...