جستجو :

«فملی» بخریم؟

«فملی» بخریم؟ به نظر می رسد قیمت در حال تشکیل پترن AB=CD می باشد و هدف سقف کانال را در سر دارد. ...

سطح کلیدی «مرقام»

سطح کلیدی «مرقام» در صورتیکه قیمت طی روزهای آینده این سطح را از دست دهد می تواند مقدمات برای ریزش بیشتر سهم فراهم ...

پولبک در «شبندر»

پولبک در «شبندر» توصیه می کنیم طی ١ - ٢ روز آینده نوسانات سهم را زیر نظر داشته باشید. در صورتیکه قیمت به ...