جستجو :

«کاذر» بخریم؟!

«کاذر» بخریم؟! نوسانات قیمتی یکسال اخیر سهم را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. هر چند طی این مدت قیمت ...

سطوح کلیدی «خودرو»

سطوح کلیدی «خودرو» در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی ١۵ ماه اخیر سهام شرکت ایران خودرو را می توان به سه فاز ...

«غپاک» بخریم؟!

«غپاک» بخریم؟! پس از ثبت قله ٢۴٠ تومانی در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری (در نمودار تعدیل شده) ، قیمت روند اصلاحی ...