جستجو :

«وخارزم» بخریم؟!

«وخارزم» بخریم؟! با توجه به قرار داشتن اسیلاتور در محدوده فروش هیجانی به نظر می رسد خرید سهم در محدوده کف کانال ...