جستجو :

«حپترو» چند بخریم؟!

«حپترو» چند بخریم؟! افت و خیزهای دو سال اخیر نماد معاملاتی حپترو را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت هر ...

با «شبریز» چه کنیم؟!

با «شبریز» چه کنیم؟! پس از ثبت قله ۶١٠ تومانی ، با قرار گیری اسیلاتورها در محدوده خریدهای هیجانی و همچنین شکل گیری واگرایی ...