جستجو :

«زمگسا» بخریم؟!

«زمگسا» بخریم؟! در حال حاضر یکبار دیگر قیمت روی باند پایینی کانال نشسته است و از دیگر سوی پترن هارمونیک باترفلای ...