جستجو :

فاذر بخریم؟!

فاذر بخریم؟! پس از ثبت قله ۶٢٠ تومانی در روزهای ابتدایی سال جاری ، سهم وارد یک روند اصلاحی شد. به گونه ...

با «وایران» چه کنیم؟!

با «وایران» چه کنیم؟! نوسانات قیمتی سهم در ١٠ ماه گذشته تداعی کننده پترن هارمونیک AB=CD می باشد. فرسایشی بودن گام صعودی بازوی CD ...

«کاذر» بخریم؟!

«کاذر» بخریم؟! نوسانات قیمتی یکسال اخیر سهم را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. هر چند طی این مدت قیمت ...